PAFDC Polish Folk Flowers PAFDC Polish Folk Flowers

Lachy & Łowicz Workshop

In late march, as a part of our two-week intensive dance workshop, we learned new dances from the Lachy and Łowicz regions. PAFDC girls also learned how to properly wear our new headpieces for our Rzeszów and Eastern Kraków costumes. We would like to thank Patryk Rutkowski for the workshops as well as ETNOszafa for our beautiful new headpieces!

Pod koniec marca pracowaliśmy nad nowymi tańcami z regionów Łowicza i Lachów Sądeckich. Nasze dziewczyny również uczyły się jak poprawniesię wiąże chusty noszone w regionach Rzeszowa i Wschodniego Krakowa. Bardzo dziękujemy ETNOszafie i Patrykowi za nasze nowe chusty! Pięknie się prezentują z naszymi strojami!